Medievolontär i Främre Asien HT 2023

Bär du på en längtan att åka ut som volontär till hösten?

Vi söker dig som är intresserad att under 4 månader hösten 2023 arbeta som volontär i Främre Asien. Vi söker dig som är en personligt kristen och som är taggad att få ut evangeliet till onådda folk. Du ska vara självständig, ha förmåga att ta initiativ, kunna filma och redigera, och vara taggad på att sätta dig in i olika sammanhang, skapa dig en bild av hur saker och ting hör ihop, visualisera, ha en förståelse för målgruppens tankesätt och hur man kommunicerar budskap visuellt till dem.

Vilka arbetsuppgifter skulle jag ha? 

Du kommer att jobba med PR och media på kontoret till en av ELMs samarbetspartners i landet som har som syfte att hjälpa och stödja de lokala kyrkorna i Främre Asien. Genom att göra informationsfilmer vill man berätta om vad som händer i landet, vilka behov som finns, vad som ännu inte är gjort och hur man kan stödja på bästa sätt. Denna internationella samarbetspartner vill vara en brygga mellan den globala kyrkan och kyrkan i Främre Asien, med syftet att ge information, uppmuntra till bön, givande och tjänst. Man har för närvarande kontakt med understödjare i Nordamerika, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Spanien och några spansktalande länder, och filmerna ska utformas för de olika kulturgrupperna och även för att användas inom ELM och ELU.

Du kommer att vara baserad i en av Främre Asiens större städer, men det utesluter inte resor ut i olika delar av landet. Du kommer att få stöd av svensktalande personer i frågor som rör boende och mer personliga saker. Arbetsspråket är engelska och så kommer du att få hjälp med tolkning till det lokala språket.

Visst låter detta spännande?

Det är berikande att få möta en annan kultur och på ett konkret sätt få göra en insats på fältet – det kommer du inte att ångra. Många har vittnat om att mötet med andra kristna syskon ute i världen gör att man växer i sin egen relation till Gud. Du kommer att växa och utvecklas både som person och i ditt lärjungaskap, och du kommer att bära med dig insikter och relationer för resten av livet.

Hur gör jag för att ansöka?

Du fyller i en ansökan om att resa som volontär. ELM bekostar internationell resa, lokala resor i tjänsten, boende, försäkring och utbetalar även en fickpeng varje månad som ska täcka matkostnaderna.

Fler frågor?

Om du funderar på något så kanske du får svar på dina frågor här. Om du har fler frågor ska du inte tveka att höra av dig till Rakel Smetana eller Johannes Heule. Du är hjärtligt välkommen att ansöka via formuläret nedan.

Ansök senast 16 april för höstterminen 2023!