Utbytesstudent och volontär i Främre Asien

Är du nyfiken på Främre Asien?

Om du är inskriven på ett universitet eller högskola så finns möjlighet att åka som Erasmus+ student till Främre Asien i 3-12 månader för att studera eller göra praktik. Som utbytesstudent kopplas du till ett lokalt universitet och bor och studerar med andra studenter från hela världen.

I tillägg till spännande kulturmöten på universitetet så har du som volontär möjlighet att på din fritid vara en aktiv del i den lokala lutherska församlingen och dess arbete. Du kommer att tas om hand av Skandinaver på plats som kommer att inkludera dig i arbetet och hjälpa dig att hitta din plats i församlingen.

Att bo och leva i en annan kultur med en annan religion och där det bara finns enstaka kristna är nyttigt. Det är starkt att få möta kristna syskon i Främre Asien och inspireras av deras gudsrelation och sätt att leva. Månaderna i Främre Asien kommer med största sannolikhet att vara väldigt lärorika för dig som Jesus lärjunge och du kommer att präglas som människa och som kristen. Din närvaro kommer att vara till stor uppmuntran de lokala kristna.

Är detta något för dig?

Kontakta Rakel Smetana eller Johannes Heule för att samtala vidare.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett program från EUs med syftet att ge européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands. Som student inom grund- eller forskarutbildning kan du läsa mellan 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte eller göra praktik i något av de 30 olika länder som deltar i Erasmusprogrammet. Dina studier bedrivs på samma villkor som de inhemska studenterna. Studier inom ett utbytesprogram räknas som en del av din svenska utbildning och du får svenska högskolepoäng. Som regel måste du läsa ett visst antal poäng vid ditt lärosäte i Sverige innan du kan åka utomlands.

Som student eller praktikant via Erasmus+ får du ett stipendium från det egna lärosätet som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen.

Om du vill ansöka till Erasmusprogrammet ska du alltid vända dig till din högskola eller ditt universitet för information om lediga platser, vilka rutiner som finns för ansökan och hur rapportering sker efter avslutade studier eller praktik. Enklast är att ta kontakt med dina studie- och yrkesvägledare, Erasmussamordnaren, Internationella sekretariatet eller motsvarande vid din högskola eller ditt universitet. Läs mer om Erasmus+ här.