Utlandsmission

Bakom Move står de två organisationerna Evangelisk Luthersk Mission (ELM) och Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom (ELU). ELM har som vision att Bibelns budskap ska förmedlas och göras levande för människor i både Sverige och andra länder. Sedan i början av 1900-talet har man bedrivit mission i olika länder. I dag arbetar ELM med tre fält: Östafrika, Peru och Främre Asien. Det är till något av dessa fält som du kan få resa på gruppresa eller vara volontär med Move.

Östafrika

ELM har sedan många år arbetat i de östafrikanska länderna: Eritrea, Etiopien och Kenya. Eritrea är ELMs äldsta missionsland. Missionsinsatser går tillbaka till 1911 och innan dess, genom Evangeliska fosterlandsstiftelsens verksamhet. År 1921 påbörjades arbete i Etiopien och 1948 i Kenya. I dessa tre länder finns nu etablerade kyrkor som ELM samarbetar med. Arbetet i Östafrika fokuserar på barn och ungdomsverksamhet, teologisk utbildning och på ett pågående försoningsarbete i Kenya. I Eritrea stöder vi musikskolan i Asmara, som spelar en viktig roll genom att rusta unga människor för att använda musiken i Guds tjänst och till Guds ära. I Nakuru, Kenya, finns Bethesda Children Ministry (BCM) som dels fungerar som ett hem för pojkar som hamnat på gatan och dels driver skola för både pojkar och flickor. Asella Children and Youth Ministry (ACYM) i Asella, Etiopien, driver barnhem för både pojkar och flickor. ELM bidrar genom stöd till ledningen, genom besök och uppföljning, samt genom ekonomiskt bistånd till BCM och ACYM. Move har både gjort gruppresor till Kenya och Etiopien och haft volontärer på plats på BCM och ACYM.

Peru

ELM har bedrivit missionsarbete i Peru sedan mitten av 1990-talet, genom ett samarbete med en evangelisk-luthersk kyrka i norra Peru. I Peru är det församlingsplantering som är huvudfokus. ELM stödjer arbetet i städerna Chiclayo och Piura och arbetar tillsammans med de lokala kristna för att nå fler människor med evangeliet, samt för att stärka kyrkan andligt sett, organisatoriskt och relationellt. Den evangelisk-lutherska kyrkan i norr har inte så många medlemmar och det finns stora behov av insatser av missionärer och volontärer. I Chiclayo har ELM missionärer som hjälper till med ett familjeprojekt inom och utom kyrkan. I Piura bedrivs församlingsplantering och studentmission sedan 2013. Move arrangerar även gruppresor till Peru.

Främre Asien

Vid årsmötet 2018 antog ELM utmaningen att nå med evangeliet vidare till de delar av världen där Jesus ännu inte är känd. Utmaningen upptogs efter en längre tids utredningsarbete. Det folk vi vill nå i Främre Asien är onått i den betydelse att antalet evangeliskt kristna är mycket lågt och det finns ingen inhemsk kyrka som är självbärande eller självutbredande. Det finns ett par små lutherska sammanhang – en kyrklig struktur och en teologisk studiemiljö. Move har anordnat flera gruppresor Främre Asien.