Volontär

Vill du åka ut som volontär till Främre Asien?

Till Främre Asien finns två möjligheter. Antingen åker du ut som medievolontär under hösten 2024 eller så åker du dit som utbytesstudent och kombinerar det med volontärsarbete.

Som medievolontär kommer du att jobba med PR och media på kontoret till en av ELMs samarbetspartners i landet som har som syfte att hjälpa och stödja de lokala kyrkorna i Främre Asien. Genom att göra informationsfilmer vill man berätta om vad som händer i landet, vilka behov som finns, vad som ännu inte är gjort och hur man kan stödja på bästa sätt. Denna internationella samarbetspartner vill vara en brygga mellan den globala kyrkan och kyrkan i Främre Asien, med syftet att ge information, uppmuntra till bön, givande och tjänst. Läs mer om att vara medievolontär i Främre Asien och ansök här.

Om du är inskriven på ett universitet eller högskola så finns möjlighet att åka som utbytesstudent via Erasmus+ till Främre Asien i 3-12 månader, för att studera eller göra praktik. Som utbytesstudent kopplas du till ett lokalt universitet och bor och studerar med andra studenter från hela världen. I tillägg till spännande kulturmöten på universitetet så har du som volontär möjlighet att på din fritid vara en aktiv del i den lokala lutherska församlingen och dess arbete. Du kommer att tas om hand av skandinaver på plats som kommer att inkludera dig i arbetet och hjälpa dig att hitta din plats i församlingen. Läs mer om att vara utbytesstudent och volontär i Främre Asien och ansök här.

Vill du åka ut som volontär till Östafrika eller Peru?

Under årens lopp har många rest med Move till Östafrika och Peru för att under kortare eller längre perioder arbeta som volontär. Vill du veta mer var de rest och vad de arbetat med så kan du läsa här och vill du se lite filmer från våra tidigare volontärer så kan du kolla här.

Om du åker som volontär till Östafrika så finns möjlighet att arbeta i barnprojekten Bethesda Children Ministry i Nakuru, Kenya eller Asella Children and Youth Ministry i Asella, Etiopien. Det kan handla om att undervisa barnen i engelska, hjälpa till med läxor, leka och umgås med barnen eller hjälpa till med andra praktiska uppgifter på barnhemmet. Läs mer om att vara volontär i Östafrika och ansök här.

Om du åker som volontär till Chiclayo eller Piura i norra Peru så har du möjlighet att på olika sätt hjälpa till i kyrkans barn och ungdomsarbete och församlingsverksamhet. I båda städerna finns många studenter, så du har möjlighet att tillsammans med kyrkans unga nå dessa studenter med evangeliet genom att delta i studentgrupper och hjälpa till att undervisa i till exempel engelska och musik. I Piura är församlingen liten och ung så där behövs även hjälp med olika uppgifter i gudstjänsten, till exempel att leda lovsången. Läs mer om att vara volontär i Peru och ansök här.

När du ansöker om att bli volontär så får du ange önskemål på land och arbetsuppgifter. Dina önskemål matchas med de behov och de möjligheter som finns.

ELUs ungdomsledarutbildning inriktning utland

I vissa fall sänder vi ut movevolontärer via ELUs ledarutbildning inriktning utland, som ELU driver tillsammans med Glimåkra folkhögskola. Syftet med ELUs ledarutbildning är att kursdeltagaren ska få lära sig mer om ledarskap, samtidigt som man provar på ledarrollen och får personlig handledning för att växa som människa och som ledare. Kursen består av utbildningsveckor på Missionsgården Strandhem och distansstudier men huvuddelen av utbildningen sker via praktiskt arbete i en församling. Vill du veta mer? Läs här.

Inriktning utland riktar till sig till unga människor som är nyfikna på andra kulturer och som vill resa ut i världen för att lära sig mer om mission, mångkultur och olika typer av religionsutövning, samt som har en önskan om att hjälpa till i missionsarbetet och få lära känna kristna i andra länder. Syftet med Inriktning utland är att kursdeltagarna ska få fördjupad kunskap om missionsarbete i andra länder samt få möjlighet att utveckla ledarrollen i ett internationellt perspektiv. Huvuddelen av utbildningen sker i fält och studierna bedrivs i huvudsak på distans. 

Visst låter detta spännande?

Det är berikande att få möta en annan kultur och på ett konkret sätt få göra en insats på missionsfältet – det kommer du inte att ångra. Många har vittnat om att mötet med andra kristna syskon ute i världen gör att man växer i sin egen relation till Gud, och att man blir mer ödmjuk av att bo och leva i ett land som inte har samma ekonomiska välstånd som vi. Du kommer att växa och utvecklas både som person och i ditt lärjungaskap, och du kommer att bära med dig insikter och relationer för resten av livet.

Praktisk information

ELUs ledarutbildning följer läsårstiderna, dvs från mitten av augusti till början av juni, och därför ingår även lov. Utbildningen är studiemedelsberättigad (alla har rätt till två års studier på folkhögskolenivå, efter man fyllt 20 år) med studiebidrag och möjlighet till studielån. Move bekostar internationell resa, lokala resor i tjänsten, visum, boende, försäkring och språkstudier. I de fall som volontärtjänsten sker utanför ledarprogrammet stödjer Move med en liten fickpeng.

Du är hjärtligt välkommen att ansöka till via länken nedan. I ansökan får du önska vilket land du vill vara placerad i och vilka uppgifter du vill utföra. Kort efter vi fått in ansökan kommer du att kontaktas för vidare samtal. Om du blir antagen så kommer vi att göra en individuell plan för dig utifrån hur din volontärplaceringen kommer att se ut.

Är du intresserad? 

Om du funderar på något så kanske du får svar på dina frågor här. Om du har fler frågor ska du inte tveka att höra av dig till Rakel Smetana eller Johannes Heule. Du är hjärtligt välkommen att ansöka via formuläret nedan.

Ansök senast 16 april för läsåret 2023-2024!