Frågor och svar om volontärskap

Vilka är det som står bakom Move?

Move är ett missions- och ungdomskoncept som drivs av Evangelisk Luthersk Mission och Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom.

Måste jag vara medlem i ELM/ELU för att bli antagen som volontär?

Nej, det måste du inte. Move är öppet för alla ungdomar som längtar efter att få resa ut i världen för att få lära känna kristna syskon i andra kulturer, möta missionens arbete i andra länder och göra en insats.

Varför ska man åka som volontär?

Det är berikande att under några månader få möta en annan kultur och på ett konkret sätt få göra en insats på missionsfältet – det kommer du inte att ångra. Många har vittnat om att mötet med andra kristna syskon ute i världen gör att man växer i sin egen relation till Gud och att man blir mer ödmjuk i livet av att bo och leva i ett land som inte har samma ekonomiska välstånd som vi. Du kommer att växa och utvecklas både som person och i ditt lärjungaskap, och du kommer att bära med dig insikter och relationer för resten av livet.

Hur ansöker man om att bli volontär? 

Du fyller i en ansökan.

Vad är Ledarutbildning Inriktning utland?

I vissa fall sänder vi ut movevolontärer via ELUs ledarutbildning inriktning utland, som ELU driver tillsammans med Glimåkra folkhögskola. Inriktning utland riktar till sig till dig som är ung och nyfiken på andra kulturer och som vill resa ut i världen för att lära dig mer om mission, mångkultur och olika typer av religionsutövning samt som har en önskan att hjälpa till i missionsarbetet och få lära känna kristna i andra länder. Syftet med Inriktning utland är att du som kursdeltagarna ska få fördjupad kunskap om missionsarbete i andra länder samt få möjlighet att utveckla ledarrollen i ett internationellt perspektiv. 

Hur fungerar det att studera på Ledarutbildning Inriktning utland?

För dig som kursdeltagare på Inriktning utland så förläggs största delen av kursen utomlands och studierna sker på distans utifrån en individuell studieplan. Du deltar fysiskt på första kursveckan tillsammans med övriga kursdeltagare i ledarutbildningen. Under läsåret deltar du digitalt på utvalda delar av utbildningsveckorna och utöver detta har du egna träffar med undervisning och seminarier i mission, kulturförståelse och olika typer av religionsutövning. Du förväntas även utföra olika studieuppgifter och du har löpande samtal med din handledare. 

Kan jag åka var jag vill som volontär?

I dag finns möjlighet att åka som volontärer till ELMs fält i Främre Asien, Etiopien, Kenya och Peru. I ansökan så får du själv komma med önskemål om var du vill vara och vilka uppgifter du vill ha. Dina önskemål matchas med de möjligheter och behov vi ser finns på plats. Just nu prioriterar vi volontäransökningar till Främre Asien och Peru.

Vilka uppgifter kan man ha när man är i fält?

De praktiska uppgifterna varierar beroende på det land du placeras i, vilka önskemål du har och de behov och möjligheter som finns.

Om du åker ut som medievolontär till Främre Asien kommer du att jobba med PR och media på kontoret till en av ELMs samarbetspartners i landet som har som syfte att hjälpa och stödja de lokala kyrkorna i Främre Asien. Genom att göra informationsfilmer vill man berätta om vad som händer i landet, vilka behov som finns, vad som ännu inte är gjort och hur man kan stödja på bästa sätt.

Om du åker som volontär till Östafrika finns möjlighet att arbeta i barnprojekten Bethesda Children Ministry i Nakuru, Kenya eller Asella Children and Youth Ministry i Asella, Etiopien. Det kan handla om att undervisa barnen i engelska, hjälpa till med läxor, leka och umgås med barnen eller hjälpa till med andra praktiska uppgifter på barnhemmet.

Om du åker som volontär till Chiclayo eller Piura i norra Peru har du möjlighet att på olika sätt hjälpa till i kyrkans barn- och ungdomsarbete och församlingsverksamhet. I båda städerna finns många studenter och du har möjlighet att tillsammans med kyrkans unga nå dessa studenter med evangeliet genom att delta i studentgrupper och hjälpa till att undervisa i till exempel engelska och musik. I Piura är församlingen liten och ung så där behövs även hjälp med olika uppgifter i gudstjänsten, till exempel att leda lovsång.

Måste man vara volontär i ett helt läsår? 

I Peru är det en förutsättning att gå ett helt läsår, men när det gäller Östafrika och Främre Asien så fungerar det bra att studera ett halvt år och vara i fält ca fyra månader.

Har man lov som volontär?

Om du åker ut som volontär genom ledarutbildningen så ingår lov. I övriga volontärtjänster sker det efter överenskommelse.

Finns det någon åldersgräns för att resa med Move?

Ja, du måste vara minst 18 år för att resa som volontär eller på en Move-resa men det finns ingen åldersgräns uppåt.

Hur mycket kostar det att resa ut som volontär?

ELUs ledarutbildning Inriktning utland är studiemedelsberättigad (alla har rätt till två års studier på folkhögskolenivå, efter man fyllt 20 år) med studiebidrag och möjlighet till studielån. Move bekostar internationell resa, lokala resor i tjänsten, visum, boende, försäkring och eventuella språkstudier. Dessutom erbjuds du ett friskvårdsbidrag.

I de fall som volontärtjänsten sker utanför ledarprogrammet stödjer ELM med en liten fickpeng. Kontakta Rakel Smetana eller Johannes Heule för mer information.

Kan man åka själv som volontär?

Move har som policy att ha två volontärer på samma plats, men om du är ensam så är det bra att du ansöker ändå för det kan vara så att det passar att du reser med någon annan som också sökt på egen hand.

När är deadline för att ansöka till volontär?

Sista ansökningsdag är den 16 april 2023. Skulle detta datum ha passerat behöver du kontakta Rakel Smetana eller Johannes Heule för att se om det finns möjlighet att sända in en sen ansökan.