Frågor och svar om volontärskap

Vilka är det som står bakom Move?

Move är ett missions- och ungdomskoncept som drivs av Evangelisk Luthersk Mission och Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom.

Måste jag vara medlem i ELM/ELU för att bli antagen som volontär?

Nej, det måste du inte. Move är öppet för alla ungdomar som längtar efter att få resa ut i världen för att få lära känna kristna syskon i andra kulturer, möta missionens arbete i andra länder och göra en insats.

Varför ska man åka som volontär?

Det är berikande att under några månader få möta en annan kultur och på ett konkret sätt få göra en insats på missionsfältet – det kommer du inte att ångra. Många har vittnat om att mötet med andra kristna syskon ute i världen gör att man växer i sin egen relation till Gud och att man blir mer ödmjuk i livet av att bo och leva i ett land som inte har samma ekonomiska välstånd som vi. Du kommer att växa och utvecklas både som person och i ditt lärjungaskap, och du kommer att bära med dig insikter och relationer för resten av livet.

Hur ansöker man om att bli volontär? 

Du fyller i en ansökan. Därefter blir man kontaktad av någon från Move för en intervju. Det är ELMs styrelse och nämnd för utlandsmission (NUM) som tar beslut om antagning.

Kan jag åka var jag vill som volontär?

I dag finns möjlighet att åka som volontärer till ELMs fält i Främre Asien, Etiopien, Kenya och Peru. I ansökan så får du själv komma med önskemål om var du vill vara och vilka uppgifter du vill ha. Dina önskemål matchas med de möjligheter och behov vi ser finns på plats. Just nu prioriterar vi volontäransökningar till Främre Asien och Peru.

Vilka uppgifter kan man ha när man är i fält?

De praktiska uppgifterna varierar beroende på det land du placeras i, vilka önskemål du har och de behov och möjligheter som finns.

Om du vill ansöka som volontär till Främre Asien så är det bra att du på förhand kontaktar oss för att samtala kring olika eventuella volontäruppgifter. Möjligheten att åka ut som Erasmusstudent är en god möjlighet att få vara volontär i Främre Asien.

Om du åker som volontär till Östafrika finns möjlighet att arbeta i barnprojekten Bethesda Children Ministry i Nakuru, Kenya eller Asella Children and Youth Ministry i Asella, Etiopien. Det kan handla om att undervisa barnen i engelska, hjälpa till med läxor, leka och umgås med barnen eller hjälpa till med andra praktiska uppgifter på barnhemmet.

Om du åker som volontär till Chiclayo eller Piura i norra Peru har du möjlighet att på olika sätt hjälpa till i kyrkans barn- och ungdomsarbete och församlingsverksamhet. I båda städerna finns många studenter och du har möjlighet att tillsammans med kyrkans unga nå dessa studenter med evangeliet genom att delta i studentgrupper och hjälpa till att undervisa i till exempel engelska och musik. I Piura är församlingen liten och ung så där behövs även hjälp med olika uppgifter i gudstjänsten, till exempel att leda lovsång.

Hur länge är man volontär? 

I Peru är man volontär under ett läsår. I Östafrika är man vanligtvis volontär i fem månader och i Främre Asien tre månader.

Finns det någon åldersgräns för att resa med Move?

Ja, du måste vara minst 18 år för att resa som volontär eller på en Move-resa men det finns ingen åldersgräns uppåt.

Hur mycket kostar det att resa ut som volontär?

Det ekonomiska förutsättningarna kan komma att förändras men i dagsläget ser det följande ut:

  • ELM står för: Utgifter för volontärkurs (resa, mat och logi), internationell flygbiljett, boende och resor i tjänsten, visum, försäkring, språkstudier i Peru, resa till ELMs konferenser om det är aktuellt samt en liten volontärersättning som ska täcka matkostnaderna.
  • Volontären står för: Vaccinationer, resa till flygplats, samt mat och fickpengar

Kan man åka själv som volontär?

Move har som policy att ha två volontärer på samma plats, men om du är ensam så är det bra att du ansöker ändå för det kan vara så att det passar att du reser med någon annan som också sökt på egen hand.

När är deadline för att ansöka till volontär?

Sista ansökningsdag är den 16 april 2024. Skulle detta datum ha passerat behöver du kontakta Rakel Smetana eller Johannes Heule för att se om det finns möjlighet att sända in en sen ansökan.