Före och efter din resa

Det är viktigt att förbereda sig ordentligt inför en utresa till ett annat land och en annan kultur. Hur mycket förberedelser du behöver beror på hur mycket erfarenheter du har innan samt hur länge du ska vara ute. ELMs missionssekreterare eller reseledaren på den Move-resa du är anmäld på kommer därför att hålla kontakt med dig innan för att hjälpa dig i förberedelserna.

För dig som ska vara ledare på en Move-resa eller resa ut som volontär så arrangerar vi en årlig introduktionskurs. Kursen innehåller tema som: Ledarskap, Att möta andra kulturer!, Att ge vidare det du fått och Utmaningar i uppdraget!  Kursen planeras i samråd med de som är på väg att åka ut på ett uppdrag.

Om du känner att du vill åka men inte har råd så finns det många olika stipendier att söka. Sök på internet, eller på ditt lokala bibliotek. Att söka stipendier kan vara ett långt och tidskrävande arbete – men det kan ge utdelning och då är det värt det.

Din hemförsamling/förening är viktig när du reser ut, oavsett om du reser som deltagare på en Move-resa eller som Move-volontär. Informera gärna i din församling/förening/ungdomsgrupp innan du reser och håll dem uppdaterade under tiden du är ute. Det ger dem möjlighet att stödja dig genom engagemang och förbön. Kanske de till och med kan tänka sig att stödja dig ekonomiskt.

Det förväntas också att du bloggar på ELMs hemsida under ditt uppdrag och du kan också bli tillfrågad om att skriva en artikel eller göra något annat av informationskaraktär under tiden du är ute, eller efter att du avslutat ditt uppdrag. Information är viktig och vi önskar att det engagemang som väcks under ditt uppdrag också ska få ska sprida sig till andra här hemma i Sverige.

När du kommer hem från ett uppdrag vill vi att du gör en grundlig utvärdering av ditt uppdrag, dels för din egen del och dels för att vi ska bli ännu bättre på att förbereda och skicka ut unga människor i världen. Du kommer att ha träffar med missionssekreterare för att följa upp hur din tid varit. Vi önskar också att du informerar om dina upplevelser på en eller två platser som du väljer själv. Det kan vara en skola, en förening/församling, barn- eller ungdomsgrupp, eller liknande.